DutchEnglishGerman

Alka

Dagelijks groeit ons bewustzijn over de werking van ons lichaam. Maar bij veel mensen is nog niet bekend hoe ons voedingspatroon en onze levensstijl de gezondheid op de langere termijn kan beïnvloeden.

Voeding, stress, medicijnen, overmatige spierbelasting produceren na verbranding zure afvalstoffen die uw lichaam kwijt moet om de zuurgraad van het bloed op een constant niveau te houden. Voorbeelden van zure afvalstoffen zijn urinezuren en melkzuren.

Om de zuurgraad van het lichaam optimaal te houden, moeten zure afvalstoffen worden afgevoerd. Dit doet het lichaam door deze uit te scheiden via de nieren, de longen en de huid. Daarnaast neutraliseert het lichaam zuurresten met behulp van onze lichaamseigen stof natriumbicarbonaat. Maar de hoeveelheid afvalzuren die dagelijks in het bloed vrijkomt is te groot om via de normale uitscheidingorganen ons lichaam te verlaten. Het lichaam slaat de zuurresten dan op in het lichaam. Dit veroorzaakt zure ophopingen waardoor onze gezondheid risico’s loopt. Daarnaast kunnen belangrijke enzymactiviteiten niet plaatsvinden als het lichaam te zuur is.

Verzuring met de jaren

Als wij gezond ter wereld komen, bestaat ons lichaam voor 70% uit water en 30% uit sporenelementen en mineralen. Naarmate we ouder worden, nemen deze hoeveelheden af. Wist u dat ons lichaam al na het 40ste levensjaar voor de helft uit zure afvalstoffen kan bestaan?

Ontzuur uw lichaam met Alka®

Met Alka® producten kunt u verzuring tegengaan. Alka® biedt u verschillende mogelijkheden om het ontzuren zo makkelijk mogelijk te maken en aan uw levensstijl aan te passen. Alle Alka® producten kunnen los van elkaar gebruikt worden maar ook met elkaar gecombineerd. 

Bestel via dit formulier je product(en)